Eerste hulp bij evenementen

EHBO bij evenementen in Delft

Bent u op zoek naar EHBO'ers voor een evenement in Delft? De EHBO Vereniging Delft is een organisatie van getrainde eerstehulpverleners. Voor evenementen waarbij het verplicht is om gediplomeerde EHBO'ers in te zetten kunt u een beroep doen op onze vereniging. 

Hoe werkt het? 

Stuur uw aanvraag in via onze evenementencoördinator. Hij reageert zo spoedig mogelijk op uw aanvraag. De coördinator vraagt de leden om hun beschikbaarheid. Bij voldoende beschikbare EHBO'ers gaan wij met u een overeenkomst aan en verzorgen wij de eerste hulp bij uw evenement. 

Wat kost het? 

Na afloop van het evenement ontvangt u van onze coördinator een factuur. De kosten zijn € 15,00 per ingezette EHBO'er per uur.  Ook worden de gebruikte verbandmiddelen in rekening gebracht. Hiervan wordt een deel uitgekeerd als vergoeding aan de aanwezige leden. Ook worden de kosten voor de evenementenzorg hieruit gedragen. Het restant deel wordt gebruikt om de vereniging draaiend te houden.