Herhalingslessen EHBO

Om de geleerde vaardigheden te onderhouden wordt elk jaar een herhalingscursus aangeboden. Deze bestaat uit zeven avonden. Op donderdagavonden wordt het geleerde herhaald. Daarnaast worden de kennis en vaardigheden uitgebreid. De herhalingslessen kosten in 2023 €70,- per lid. De kosten van de herhalingslessen worden jaarlijks vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering.

Herhalingslessen 2023

In 2023 zijn de volgende herhalingsavonden gepland:

Bijeen-

komst

Datum

Onderwerp

herhalingsles

Locatie

Lestijden

1

donderdag 16 februari 2023

Lezing door Slacht-

offerhulp Nederland

en ALV

Vierhovenkerk,

zaal 2

20.00 u – 22.00 u

2

donderdag 23 februari 2023

Herhalingsles 1:

vitale functies,

stabiele zijligging,

reanimatie,

verslikking etc.

Vierhovenkerk,

zaal 2

19.30 u – 21.30 u

3

donderdag 9 maart 2023

Herhalingsles 2:

verbanden,

bloedingen,

zintuigen

Vierhovenkerk,

zaal 2

19.30 u - 21.30 u

4

 

donderdag 16 maart 2023

Herhalingsles 3:

ziektebeelden,

warmte- en koude-

letsels

Vierhovenkerk,

zaal 2

19.30 u – 21.30 u

5

donderdag 23 maart 2023

Herhalingsles 4:

wandelletsels

Vierhovenkerk,

zaal 2

19.30 u – 21.30 u

6

donderdag 30 maart 2023

Inhaalles

Vierhovenkerk,

zaal 2

19.30 u – 21.30 u

7

donderdag 20 april 2023

Oefening

Kruithuis

19.30 u – 21.30 u

Let op, wijziging met betrekking tot de competentietoets. De competentietoets ontbreekt in het schema. De competentietoetsen vervallen niet, maar worden verschoven naar het eind van elke les. Dan wordt beoordeeld of een cursist competent is voor de eerste hulp die tijdens de herhalingsles is behandeld.

Aanwezigheid. Om volledig competent te zijn en in aanmerking te komen voor diplomaverlenging, zou je bij alle herhalingslessen aanwezig moeten zijn. Dat is ook het uitgangspunt van onze vereniging. Wanneer je bij alle bijeekomsten aanwezig bent, ben je goed voorbereid op het verlenen van eerste hulp in de praktijk.

Toch kan het gebeuren dat je een avond niet kunt komen. Overleg dan even met het bestuur via de mail (bestuurehbodelft@gmail.com). Vooralsnog gaan we ervan uit dat je voldoende competent bent voor diplomaverlenging, wanneer je elk jaar de herhalingslessen 1 en 2 (verplichte lessen m.b.t. vitale functies, stabiele zijligging, reanimatie en verbanden, bloedingen, zintuigen) en één van de andere herhalingslessen (3 of 4) hebt gevolgd en hebt meegedaan met de oefening. Gemiste lessen kunnen worden ingehaald tijdens de inhaalles. Wanneer je één van de verplichte lessen (herhalingslessen 1 en of 2) hebt gemist, haal deze dan in ieder geval in tijdens de inhaalles.